Katarina Omark som jobbade på hotell i 12 år och de 3 sista åren jobbade hon med flyktingar säger att hotellet kommer att stänga inom kort tid. Flyktingar kommer att erbjudas nytt boende som kan vara i Kiruna, Pajala eller Gällivare. Det här hotellet  var ett tillfälligt boende som Migrationsverket hyrde när det kom väldigt många asylsökande till Sverige.

Migrationsverket bedömer att det finns fler boenden än vad som behövs idag därför kommer Migrationsverket att stänga flera tillfälliga boenden. Detta är ett av de boenden som kommer stänga inom kort tid.

Migrationsverket fortsätter att erbjuda boende till alla asylsökande som inte kan ordna boende själv. De som behöver Migrationsverkets hjälp med boende får inte själva välja var de ska bo, utan de måste vara beredd att flytta till en ort där det finns lediga bostäder. De som kan ordna boende själva till exempel hos släkt eller vänner kan stanna här i Övertorneå eller de kan flytta till någon annan stan som de vill bo.

There is a tremendous amount of work to be done across the nation, she said, lots of communities pay for essays that want to push these reforms forward.